Senaste nytt

Här kan du läsa om vad som hänt och kommer att hända i centrumet.

Kära kunder,

Vi är medvetna om att parkeringsförhållandena är otillfredsställande för närvarande. Efter Påsk kommer vi att genomföra ombyggnation av parkeringen för att förbättra situationen.

C94DF32A B835 4928 AE5F B2D9AB9E54DC

I samband med ombyggnationen inför vi ett Parkman övervakningssystem för att effektivt reglera parkeringen.

Tack för ert tålamod och förståelse medan vi arbetar för att förbättra parkeringsmöjligheterna.

Orminge Centrum

bild1

Orminge Torg

Välkommen till Orminge Torg! 

Orminge Torg erbjuder en mångfald av bostäder med 191 lägenheter, smidig parkering på två våningar med totalt 311 platser och en lekfull variation av 7 kommersiella utrymmen på bottenvåningen, inklusive 3 lokaler, 3 restauranger och 1 mysigt kafé. Våra karaktärsfulla lägenheter är själva hjärtat i kvarteret och ger en unik identitet till vår gemenskap. 

Projekt period: Oktober 2023-Septemebr 2026
 
Viktig information till hyresgäster och kringboende runt Orminge Torg!

Nu startar vi projekt Orminge Torg som består av nyproduktion av 191 lägenheter och ett garage i två våningar under torget mellan Röda Längan och Orminge Hus. 

Från och med 2023-10-16 kommer torget därför att stängas av med hjälp av byggstaket för allmänheten. Se bifogad karta. 

Inpassering till Ormingehus sker i första hand via till huvudentrén belägen på Kanholmsvägen eller på gångväg som löper längst fasaden på baksidan och in genom entré vid vårdcentralen. Friskis & Svettis, Må Bra Hälsa samt Nordic International School kommer kunna använda sina entréer som vanligt. Se utritade gångvägar på bifogad karta.

I etapp 1 kommer gångbron mellan Orminge Centrum och torget att plockas bort. Stödmuren samt brofundamentet längs Edövägen samt gamla närpolisstationen ”hubben” kommer att rivas. Därefter kommer urschaktning av torget ske och beräknas hålla på fram till juni 2024.  Transporter till och från torget kommer att ske via Sandholmsvägen med en körgrind placerad vid vändplan vid Ormingehallen. 

Under denna etapp kommer gående hänvisas till andra gångvägar enligt bifogad karta. 

Etapp 2, vilket omfattar rivning av befintligt parkeringsgarage samt byggandet av det stora kvarteret i korsningen Edövägen- Kanholmsvägen, beräknas påbörjas under sommaren 2024.

Projektet i sin helhet beräknas vara klart under Q3 2026. 

Tillsammans med Nacka Kommun och övriga fastighetsägare ser vi fram emot att utveckla Orminge och hoppas på förståelse för störningar detta projekt medför medan det pågår!

bild2